One Cleaner to work in the Institut Pasteur du Cambodge

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៖ ២៥ ធ្នូ ២០២១

Deadline: December 25th, 2021

 

 

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកសម្អាតសម្រាប់ការងារពេញម៉ោងមួយរូប ដែលមានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេលមួយឆ្នាំ(អាចបន្តបាន)។

Institut Pasteur du Cambodge (IPC) is looking for one full time cleaner to work in the Institut Pasteur du Cambodge with one-year renewable contract.

 

RECRUITMENT CONDITIONS

 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • Cambodian nationality
 • អាចទំនាក់ទំនង អាន និងសរសេរភាសាខ្មែរបាន
 • Be able to communicate, read and write​ in Khmer Language
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ​និង/ឫ ភាសាបារាំង នឹងមានអាទិភាព
 • Knowledge in English and/or French will be a plus
 • អាចចាប់ផ្តើមការងារចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
 • Available to start from January 1, 2022

 

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • សម្អាតការិយាល័យ មន្ទីរពិសោធន៍ ឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈ បន្ទប់ទឹក និងកន្លែងការងារផ្សេងៗទៀត
 • Clean the offices, laboratories, Warehouses, WC and other work areas

 

 • គ្រប់គ្រងសម្ភារៈបន្ទប់ទឹក និងធ្វើរបាយការណ៍អំពីសម្ភារៈ
 • Perform toilet amenity supplies and make the supplies report
 • រៀបចំបន្ទប់ស្នាក់នៅ
 • Perform rooms preparation
 • បំពេញតួនាទីផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធាន
 • Other tasks assigned by manager

 

QUALIFICATIONS

 • មានបទពិសោធន៍ក្នុងការសម្អាត
 • Experiences of cleaning
 • ត្រូវមានរាងកាយមាំមួន
 • Excellent physical condition
 • មានជំនាញក្នុងការរៀបចំបានល្អ
 • Good at organizing
 • ធ្វើការងារជាក្រុមបានល្អ
 • Good team work
 • ធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពជឿជាក់
 • Be able to work efficiently and dependably
 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិក និងភ្ញៀវ
 • Be patient and interested in the welfare of the staff and guests
 • មានភាពរីករាយចំពោះការបំពេញការងារ
 • Feel satisfied in performing the job
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
 • Pleasant appearance
 • ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាវិជ្ជាជីវៈការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ទោះបីជាស្ថិតក្រោមសម្ពាធការងារក៏ដោយ។​
 • Ability to maintain a professional appearance with a positive attitude even under high pressure

 

លក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើរសុំត្រូវមានលិខិតអមជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែដែលរំពឹងទុក​ និងច្បាប់ថតចម្លងសញ្ញាប័ត្រ(ប្រសិនបើមាន) លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបជាមួយរូបថតថ្មី​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង (ឯកសារបញ្ជាក់ច្បាប់ដើមទាំងអស់) សូមបញ្ជូនទៅផ្នែកធនធានមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋាន ៖ អគារលេខ៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ [email protected] ឫ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ០៩២ ៧៧៧ ៦៦៥

 

The complete application includes a cover letter – with salary expectations, copies of diplomas if any, work certificates, curriculum vitae with a recent photo, Identity Card photocopy – all certified documents to the originals – are to be sent to the Human Resources department of Institut Pasteur du Cambodge #5, Monivong Blvd, Phnom Penh or by email to: [email protected], phone number: 092 777 665.