loader image

One Cleaner for Administration Unit

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៖ ២៤ មីនា ២០២៣

Deadline: March 24th, 2023

វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា (IPC) គឺជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណូលនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៥៣។ IPC សព្វថ្ងៃជាគ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើដល់សេវាសាធារណៈ ដោយមានការគាំទ្រខ្ពស់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងស្ថិតក្រោមទំនួលខុសត្រូវរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រ (ក្រុងប៉ារីស) ទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស។ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា(IPC) គឺជាសមាជិករបស់បណ្តាញវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រអន្តរជាតិ ដែលមានវិទ្យាស្ថានជាសមាជិកសរុបចំនួន ៣៣ នឹងមានវត្តមាននៅលើទ្វីបចំនួនប្រាំ។ នេះជាការបង្ហាញអោយឃើញពីគុណតម្លៃ ក្រមសីលធម៌ និងភាពលូតលាស់ឥតឈប់ឈរ របស់វិទ្យាស្ថាន។ IPC មានបុគ្គលិកដែលកំពុងបម្រើការងារសរុបក្នុងអង្គភាពច្រើនជាង ២៥០នាក់ ក្នុងនោះរួមមានជនជាតិបរទេសដែលមាន១0 សញ្ជាតិផេ្សងគ្នា ចំនួន ៣0 នាក់ រូមទាំងបុគ្គលិកដែលកំពុងបំរើការក្នុងផ្នែកស្រាវជ្រាវទាំង៥ផ្នែកផងដែរ។ IPC បាននឹងកំពុងអនុវត្តសកម្មភាពស្រាវជ្រាវលើ ផ្នែកជីវវិទ្យាសុខភាព សុខភាពសាធារណៈ ផ្តល់សេវាកម្ម(មន្ទីរពិសោធន៍ជីវៈវេជ្ជសាស្ត្រ ការចាក់វ៉ាក់សាំង ការវិភាគទឹក និងអាហារ) និងចូលរួមសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ។

The Institut Pasteur du Cambodge (IPC) is a Cambodian non-for-profit research institution established in 1953, Institut Pasteur du Cambodge (IPC) is today a scientific research establishment declared of public utility placed under the high patronage of the Ministry of Health of the Kingdom of Cambodia and under the responsibility of the Institute Pasteur on the scientific and technical levels. The IPC is a member of the Pasteur Network, which brings together 33 institutes present on five continents. It shares the Pasteurian values and the ethical charter to which the Pasteur Institutes are bound. The IPC has more than 250 employees, including about 30 expatriates of 10 nationalities and includes 5 research units. It carries out research activities in health biology, public health and service activities (Medical Biology Laboratory, vaccinations and water and food analyses) and training.

 

RECRUITMENT CONDITIONS

 • មានសញ្ជាតិខ្មែរ
 • Cambodian nationality
 • អាចទំនាក់ទំនង អាន និងសរសេរភាសាខ្មែរបាន
 • Be able to communicate, read and write in Khmer Language
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និង/ឫ ភាសាបារាំង នឹងមានអាទិភាព
 • Knowledge in English and/or French will be a plus
 • អាចចាប់ផ្តើមការងារចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
 • Available to start from April 1, 2023

 

MAIN RESPONSIBILITIES

 • សម្អាតការិយាល័យ មន្ទីរពិសោធន៍ ឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈ បន្ទប់ទឹក និងកន្លែងការងារផ្សេងៗទៀត
 • Clean the offices, laboratories, warehouses, WC and other work areas
 • គ្រប់គ្រងសម្ភារៈបន្ទប់ទឹក និងធ្វើរបាយការណ៍អំពីសម្ភារៈ
 • Perform toilet amenity supplies and make the supplies report
 • រៀបចំបន្ទប់ស្នាក់នៅ
 • Perform rooms preparation
 • បំពេញតួនាទីផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធាន
 • Other tasks assigned by manager

CANDIDATE PROFILE

 • មានបទពិសោធន៍ក្នុងការសម្អាត
 • Experiences of cleaning
 • ត្រូវមានកាយសម្បទាមាំមួន
 • Excellent physical condition
 • មានជំនាញក្នុងការរៀបចំបានល្អ
 • Good at organizing
 • ធ្វើការងារជាក្រុមបានល្អ
 • Good team work
 • ធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងភាពជឿជាក់
 • Be able to work efficiently and dependably
 • មានភាពអត់ធ្មត់ និងយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិក និងភ្ញៀវ
 • Be patient and interested in the welfare of the staff and guests
 • មានភាពរីករាយចំពោះការបំពេញការងារ
 • Feel satisfied in performing the job
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
 • Pleasant appearance
 • ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាវិជ្ជាជីវៈការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ទោះបីជាស្ថិតក្រោមសម្ពាធការងារក៏ដោយ។
 • Ability to maintain a professional appearance with a positive attitude even under high pressure

លក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើរសុំត្រូវមានលិខិតអមជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីប្រាក់ខែដែលរំពឹងទុក​ និងច្បាប់ថតចម្លងសញ្ញាប័ត្រ(ប្រសិនបើមាន) លិខិតបញ្ជាក់ការងារ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបជាមួយរូបថតថ្មី​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង (ឯកសារបញ្ជាក់ច្បាប់ដើមទាំងអស់) សូមបញ្ជូនទៅផ្នែកធនធានមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋាន ៖ អគារលេខ៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ [email protected] ឬ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ០៩២ ៧៧៧ ៦៦៥

The complete application includes a cover letter – with salary expectations, copies of diplomas if any, work certificates, curriculum vitae with a recent photo, Identity Card photocopy – all certified documents to the originals – are to be sent to the Human Resources department of Institut Pasteur du Cambodge #5, Monivong Blvd, Phnom Penh or by email to: [email protected], phone number: 092 777 665.